TERIMA KASIH

Terima kasih kerana sudah membuat bayaran deposit. Pihak kami akan menghantar invois melalui email selepas bayaran anda telah diterima. Sila cetak invois tersebut untuk dibawa semasa pendaftaran.